☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 3/2005 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 46/2004 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 8 lipca 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/2005

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Z DNIA 21 STYCZNIA 2005 R.

w  sprawie zmiany  Zarządzenia  nr  46/2004  Burmistrza  Miasta  Nowy  Dwór Mazowiecki z dnia 8 lipca 2004 r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarządzam co następuje:

§1

W zarządzeniu Nr 46/2004 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 8 lipca

2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem wyboru najkorzystniejszej

oferty na realizacje zadania pn. „Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta Nowy

Dwór Mazowiecki” w trybie przetargu nieograniczonego § 1 otrzymuje następujące

brzmienie:

„§1.  Powołuję komisję przetargową do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:

1. Pan Jan Wieczorek - przewodniczący,

2. Pani Krystyna Wieruszewska,

3. Pan Włodzimierz Banasiak - biegły,

4. Pani Grażyna Nadrzycka,

5. Pan Robert Gromadka,

6. Pan Waldemar Majchrzak.

§2

1.    Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.

2.             Komisja zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą.

 

§3

Zobowiązuje się komisję do zachowania pełnej tajności prac.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta

Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2005-06-21 11:41:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2005-06-21 11:42:49)

 
 
liczba odwiedzin: 14461645

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X