☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarzadzenie Burmistrza Miasta Nr 4/2005w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 46/2004 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 8 lipca 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/2005

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
Z DNIA 21 STYCZNIA 2005 R.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 46/2004 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 8 lipca 2004 r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarządzam co następuje:

§1

W zarządzeniu Nr 46/2004 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem wyboru najkorzystniejszej oferty na realizacje zadania pn. „Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta Nowy Dwór Mazowiecki" w trybie przetargu nieograniczonego § 1 otrzymuje następujące

brzmienie:

„§1.    Powołuję    komisję    przetargową   do oceny złożonych ofert i wyboru

najkorzystniejszej oferty w składzie:

Pan Jan Wieczorek - przewodniczący,

Pani Krystyna Wieruszewska,

Pan Włodzimierz Banasiak - biegły,

Pan Bogdan Jeziorski,

Pan Robert Gromadka,

Pan Stanisław Olejniczak.

 

§2

Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.

Komisja zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą.

§3


Zobowiązuje się komisję do zachowania pełnej tajności prac.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

 

Burmistrz Miasta

(-) Jacek Kowalski


 

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2005-06-21 11:46:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2005-06-21 11:48:02)

 
 
liczba odwiedzin: 14461519

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X