☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 28.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarzadzenie Burmistrza Miasta Nr 5/2005 w sprawie: sprostowania oczywistych pomyłek pisarskich w Zarządzeniu nr 3/2005 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 21 stycznia 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2005

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Z DNIA 25 STYCZNIA 2005 R.

w   sprawie   sprostowania   oczywistych    pomyłek   pisarskich   w   Zarządzeniu nr 3/2005 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 21 stycznia 2005 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarządzam co następuje:

§1

W Zarządzeniu Nr 3/2005 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 21

stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 46/2004 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 8 lipca 2004 r. powołującego skład komisji przetargowej na realizację zadania pn. „Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta Nowy Dwór Mazowiecki” w osobach: Pan Jan Wieczorek - przewodniczący, Pani Krystyna Wieruszewska, Pan Włodzimierz Banasiak - biegły, Pan Bogdan Jeziorski, Pan Robert Gromadka, Pan Stanisław Olejniczak prostuje się oczywiste pomyłki w taki sposób, że w tytule Zarządzenia wyrazy:

-  „Nr 3/2005" zastępuje się wyrazami: „Nr 4/2005",

-  „z dnia 21 stycznia 2005” zastępuje się wyrazami: „25 stycznia 2005”.

                     §2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jacek Kowalski


Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2005-06-21 11:50:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2005-06-21 11:51:09)

 
 
liczba odwiedzin: 14461930

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X