☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarzadzenie Burmistrza Miasta Nr 10/2005 w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2005.

Zarządzenie Nr 10/2005

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 22 lutego 2005 r.

 w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2005. 
              Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 116 ust. 5 i art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15,  poz. 148 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały Nr XXVIII/277/2004 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta na rok 2005,  wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2005 :
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz.     § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 313 880 25 000 25 000 6 313 880 Przesunięcia środków finansowych związane z usługami pocztowymi
  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 327 267 25 000 25 000 5 327 267
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140 000 25 000   115 000
    4300 Zakup usług pozostałych 427 090   25 000 452 090
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 1 327 346 59 000 0 1 268 346 Rozdysponowanie rezerwy celowej na remonty  (SP-3 - remont sanitariatów  24.000 zł,  SP-5 remont instalacji elektrycznej 35.000 zł)
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 1 325 346 59 000 0 1 266 346
    4810 Rezerwy 1 325 346 59 000   1 266 346
      ~ REZERWA CELOWA 1 025 346 59 000   966 346
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 21 699 360 0 59 000 21 758 360
  80101   Szkoły podstawowe 7 784 371 0 59 000 7 843 371
    4270 Zakup usług remontowych 90 300   59 000 149 300
Ogółem wydatki : 51 654 065 84 000 84 000 51 654 065  
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta

(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2005-06-21 12:24:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2005-06-21 12:27:41)

 
 
liczba odwiedzin: 14461796

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X