☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 28.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 13/2005 w sprawie: : wyboru ofert na wsparcie i realizacją zadań publicznych w 2005 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

ZARZĄDZENIE Nr 13/2005
BURMISTRZA MIASTA
Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 28 lutego 2005 roku

w sprawie: wyboru ofert na wsparcie i realizacją zadań publicznych w 2005 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W celu wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia na 2005 rok, po zapoznaniu się z wnioskami komisji powołanej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2005 roku w/w zakresie zatwierdzam/wybieram ofertę:

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowiecki Oddziału

Wojewódzkiego ul. Kredytowa 1A z Warszawy

na zadanie Nr 1.

„Prowadzenie i utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych” - 60 900,00 zł.

słownie: sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych

Nowodworskiego Stowarzyszenia Amazonek ul. Targowa 8 z Nowego

Dworu Mazowieckiego

na zadanie Nr 3.

„Rehabilitacja psychofizyczna osób niepełnosprawnych” - 1 000,00 zł.

słownie: jeden tysiąc złotych

Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Nr 10 ul. Źródlana 19 z Nowego Dworu Mazowieckiego na zadanie Nr 5.

„Organizacja szkoleń z zakresu profilaktyki chorób i najnowszych osiągnięć medycznych” - 1 000,00 zł słownie: jeden tysiąc złotych


Polskiego Związku Niewidomych Okręg Mazowiecki Zarząd Koła Nowy

Dwór Mazowiecki ul. Partyzantów 7

na zadnie Nr 6.

„Organizacja wyjazdów integracyjno-rehabilitacyjnych dla dzieci, młodzieży,

dorosłych niepełnosprawnych”  - 2 000,00zł słownie: dwa tysiące złotych

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                     Burmistrz Miasta

(-)Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2005-06-22 10:53:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2005-06-22 10:56:58)

 
 
liczba odwiedzin: 14461818

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X