☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 16/05

ZARZĄDZENIE Nr 16 / 2005

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 23 marca 2005 r.

w sprawie : przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2004.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ), art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. Nr 13 z 2001 r., poz. 123 z późn. zm.) oraz art. 2 ust.l pkt 7 i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

§1

Przyjąć bilans i rachunek zysków i strat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2004 w brzmieniu załączników 1-2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

                                                                            Burmistrz Miasta

(-)Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2005-06-22 15:04:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2005-06-22 15:05:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380