☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 28.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 20/2005 w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2004r....

Zarządzenie Nr  20/2005

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia  30 marca 2005 r.

 

w sprawie : sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2004r., sprawozdania z wykonania dochodów  i wydatków  związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za 2004r. oraz sprawozdania z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi  do budżetu państwa za 2004 r.

 

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje :

§ 1

1.     Sprawozdanie z  wykonania budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2004r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz  z częścią opisową stanowiącą jego integralną część,

2.     Sprawozdanie z  wykonania dochodów i wydatków  związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami  za 2004 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 2

3.      Sprawozdanie z  wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi  do budżetu państwa za 2004 r.  w brzmieniu określonym w załączniku nr 3

4.      Informację o stanie mienia komunalnego w 2004 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 4

przekazać : Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Ciechanowie.

 

§ 2

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

                                                                                                              Burmistrz Miasta
                                                                                                        (-) Jacek Kowalski

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 20/2005

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 30 marca 2005 r.

 

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

ZA 2004 ROK

Sprawozdanie zawiera :

I. Część tabelaryczną :

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

- WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2004R.WEDŁUG DZIAŁÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2

- WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W  2004 R. WEDŁUG DZIAŁÓW , ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

ZAŁĄCZNIK NR 3

- WYKONANIE  DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI W 2004 R.

ZAŁĄCZNIK NR 4

- ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2004 R.

ZAŁĄCZNIK NR 5

- ROZLICZENIE PRZYZNANYCH W 2004 R. DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

ZAŁĄCZNIK NR 6

- ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2004 R.

ZAŁĄCZNIK NR 7

- WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2004R. WEDŁUG DZIAŁÓW

ZAŁĄCZNIK NR 8

- WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W  2004 R. WEDŁUG DZIAŁÓW , ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

ZAŁĄCZNIK NR 9

- ROZLICZENIE WYDATKÓW  MAJĄTKOWYCH W 2004 R.

ZAŁĄCZNIK NR 10

- WYKONANIE PLANU DOTACJI  DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH W 2004 R.

ZAŁĄCZNIK NR 11

- WYKONANIE PLANU DOTACJI  DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2004 R.

ZAŁĄCZNIK NR 12

- WYKONANIE DOTACJI PRZYZNANYCH Z BUDŻETU W 2004 R. NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA PODMIOTOM  NIEZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

ZAŁĄCZNIK NR 13

- REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO         W 2004 R.

ZAŁĄCZNIK NR 14

- REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW INSTYTUCJI KULTURY W 2004 R.

ZAŁĄCZNIK NR 15

- REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH          W 2004 R.

ZAŁĄCZNIK NR 16

- PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA W 2004 R.

ZAŁĄCZNIK NR 17

-ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2004 R.

ZAŁĄCZNIK NR 18

- ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE MIASTA W 2004 R.

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2005-06-23 08:21:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2005-06-23 11:01:11)

 
 
liczba odwiedzin: 14461878

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X