☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarzadzenie Burmistrza Miasta Nr 26/2005 w sprawie: zmiany odpowiedzialności merytorycznej za wykonanie środków finansowych zabezpieczonych w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta na rok 2005.

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 26 /2005

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 29 kwietnia 2005 r.

 w sprawie : zmiany odpowiedzialności merytorycznej za wykonanie środków finansowych zabezpieczonych w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta  na rok 2005. 
              Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 126 ust. 1 pkt  1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15,  poz. 148 z późn. zm.) oraz  §  16  uchwały Nr XXVIII /277/2004 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta na 2005 r.  wprowadza się następujące zmiany  :
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową :
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychcza- sowy Zmiany (zmniejszenia /zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ        Ze środków zabezpieczonych na wydatki inwestycyjne -zadanie pn. "Budowa i modernizacja dróg gminnych", którymi dysponuje Wydział Planowania i Inwestycji  dokonuje się przesunięcia kwoty 17.100 zł. do dyspozycji Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta z przeznaczeniem na realizację umowy dotyczącej obsługi w zakresie zamówienia publicznego pn. " Budowa i modernizacja dróg gminnych: Łęcznej, Wojska Polskiego,Lipowej i Alei Róż"
  60016   Drogi publiczne gminne      
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      
      w tym zadanie inwestycyjne:       
      "Budowa i modernizacja dróg gminnych" 1 033 450 0 1 033 450
      z tego do dyspozycji:      
      WYDZIAŁU PLANOWANIA I INWESTYCJI 1 033 450 -17 100 1 016 350
      WYDZIAŁU PROMOCJI I ROZWOJU MIASTA 0 17 100 17 100
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.


Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2005-06-23 11:33:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2005-06-23 11:34:31)

 
 
liczba odwiedzin: 14461750

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X