☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 28.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 29/2005 w sprawie: powołania komisji przetargowej zadania inwestycyjnego pn: Modernizacja Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Maz. w trybie przetargu nieograniczonego

ZARZĄDZENIE

Nr 29/2005

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 10 maja 2005 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja Targowiska Miejskiego” w Nowym Dworze Mazowieckim w trybie przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z póź. zm.) oraz zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 roku Nr 19 poz. 177) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty zadania pn: „Modernizacja Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim” w składzie:

1.  Robert Smal - przewodniczący

2.              Krystyna Wieruszewska - członek

3.              Jarosław Lis - członek

§ 2

 

1.    Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.

2. Komisja zakończy pracę z dniem podpisania umowy z wykonawcą.

§3
Zobowiązuje się komisję do zachowania pełnej tajności prac.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                       Burmistrz Miasta

(-)Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2005-06-23 11:52:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2005-06-23 11:53:44)

 
 
liczba odwiedzin: 14461868

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X