☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 33/05

ZARZĄDZENIE NR 33 / 2005

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 24 maja 2005 roku.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej zadania

 pn. Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kopernika i Al. Róż”

w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Stary

 w trybie przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art.30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jednolity tekst (j. t Dz. U. z 2001 r . Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz zgodnie z art.21 ust.l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 )

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:


1.Pan Jan Wieczorek przewodniczący

2.Pani Krystyna Wieruszewska

3.Pan Marek Słomczyński

4.Pan Marek Ciesielski

5.Pan Romuald Bednarski


 


§ 2

1.Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.

2.Komisja zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą.

§ 3
Zobowiązuje się komisję do zachowania pełnej tajności prac.

 

§ 4
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                       Burmistrz Miasta

(-)Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2005-06-23 12:21:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2005-06-23 12:22:27)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380