☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 28.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 46/2005 zmieniające: Zarządzenie Nr 9/2003 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 stycznia 2003r.

Z A R Z Ą D Z E N I E  nr 46/2005

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 30 czerwca 2005r.

 

zmieniające: Zarządzenie Nr 9/2003 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 stycznia 2003r.

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zarządzam co następuje:

 

§ 1 

 

W Zarządzeniu Nr 9/2003 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, wprowadza się następujące zmiany:

 

 

W rozdziale IIIStruktura organizacyjna Urzędu:

W § 4, ust 1, pkt III – dodaje się ppkt 3 o treści: ”Biuro ds. prowadzenia projektu finansowanego z Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL pn. ‘Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek’”.

 

W rozdziale IVZakresy działania wydziałów:

W § 9, ust 2. o treści: „Do podstawowego zakresu działania Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta należy:” – dodaje się odpowiednio pkt 30 i 31 o treści:

Nadzór nad prowadzeniem projektu finansowanego                z Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL pn. ‘Partnerstwo              w Widłach Trzech Rzek’”.

Merytoryczne prowadzenie projektu finansowanego               z Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIB pn. ‘Baltic Culture and Tourism Route Fortresses’”.

 

W § 9, ust 3 o treści: „Do podstawowego zakresu działania Kadr należy:” – dodaje się pkt 22 o treści:

Prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnianych w ramach projektów finansowanych lub dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, w tym – z funduszy unijnych.”

 

W § 9, ust 4 o treści: „Do podstawowego zakresu działania Wydziału Finansowego należy:” – dodaje się odpowiednio pkt 38 o treści:

Rozliczanie finansowe projektów finansowanych lub dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, w tym – z funduszy unijnych oraz sprawozdawczość w tym zakresie.”

 

W § 9, ust 12 o treści: „Do podstawowego zakresu działania Radcy Prawnego należy:” – dodaje się pkt 8 o treści:

Obsługa prawna projektów finansowanych lub dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, w tym – z funduszy unijnych.”

 

W § 9, ust 14 o treści: „Do podstawowego zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:” – dodaje się pkt 6 o treści:

Prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk.”

  

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2005r.

 

Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2005-11-29 13:28:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2005-11-29 13:29:58)

 
 
liczba odwiedzin: 14461811

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X