☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 51/05

ZARZĄDZENIE   NR. 51 / 2005

BURMISTRZA   MIASTA  NOWY  DWÓR  MAZOWIECKI

Z DNIA 8 LIPCA 2005 R.

 

w sprawie:  powołania komisji  przetargowej w celu wyłonienia  wykonawcy zadania pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg gminnych”

                    

Na podstawie art.30 .ust 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

jednolity tekst  ( j. t Dz. U. z 2001 r . Nr.142 poz. 1591 ) oraz zgodnie z art.21  ust.1 ustawy

 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2004 r Nr19 poz.177 z póź. zm. ) zarządzam co następuje:

 

§  1

 

Powołać komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem w składzie:

 

1. Jan Wieczorek - przewodniczący

2. Katarzyna Urbaś – Wiśniewska - sekretarz                              

3. Zdzisław Bartkowski                                   

4. Bogdan Jeziorski

5. Stanisław Olejniczak

6. Marzena Wojda

 

§ 2

 

1.Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.

2.Komisja zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą lub z dniem unieważnienia przetargu.

 

§  3

 

Zobowiązuje się komisję do zachowania pełnej tajności prac .

                                                                   

§  4

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

 BURMISTRZ MIASTA

(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2005-11-30 08:51:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2005-11-30 08:52:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380