☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 55/05

ZARZĄDZENIE Nr  55 / 2005

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 17 sierpnia 2005 r.

 

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki za I półrocze 2005 r., informacji o przebiegu wykonania dochodów  i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za I półrocze 2005 r. oraz informacji o przebiegu  wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2005 r. podlegających zwrotowi do budżetu państwa.

 

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  w związku z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki za I półrocze 2005 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z częścią opisową stanowiącą jego integralną część,

2. Informację o przebiegu wykonania dochodów i wydatków  związanych z realizacją zadań     z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami  za  I półrocze 2005 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 2,

3. Informację o przebiegu wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2005 r. podlegających zwrotowi  do budżetu państwa w brzmieniu określonym w załączniku nr 3,

 

przekazać : Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Ciechanowie.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2005-11-30 09:23:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2005-11-30 09:46:35)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380