☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 56/05

Zarządzenie 56/2005

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 29 sierpnia 2005 r.

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2005.
               Na podstawie art. 126  ust. 1 pkt. 1  ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r.  Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :
§  1
Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu miasta na rok 2005 realizowanych przez jednostki budżetowe w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2005  uchwałą Nr XXXVIII/359/2005 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 sierpnia 2005 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§  2
Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu miasta na rok 2005 realizowanych przez jednostki budżetowe w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2005  uchwałą Nr XXXVIII/359/2005 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 sierpnia 2005 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2005-11-30 09:49:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2005-11-30 09:55:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380