☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 59/05

ZARZĄDZENIE nr 59/2005

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 01 września 2005 r.

 

 

w sprawie: powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

         Na podstawie ar. 48 ust. 1-8 i 11, art. 49 i art. 50 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej (Dz. U. Nr 46, poz. 499) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach
do Sejmu i do Senatu (Dz. U. Nr 84, poz. 921 z późn. zm.), zarządza
co następuje:

 

 

§ 1

 

Powołuje się na terenia miasta 13 Obwodowych komisji w wyborach do Sejmu
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Urzędnikowi Wyborczemu.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ MIASTA

(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2005-11-30 10:23:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2005-11-30 10:26:25)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380