☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 69/05

ZARZĄDZENIE nr 69/2005

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 05 października 2005r.

 

 

w sprawie: zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

         Na podstawie ar. 16 ust. 5 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000r. Nr 47, poz. 544) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji          z dnia 28 sierpnia 2000r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 72, poz. 847 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Zmniejsza się skład Obwodowej komisji wyborczej nr 12 z powodu zrzeczenia się członkostwa, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

 

 

§ 2

 

 

Do składu Obwodowej komisji wyborczej nr 12 powołuje się innego członka komisji, wskazanego przez osobę upoważnioną przez Pełnomocnika komitetu wyborczego, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

 

 

§ 3

 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Urzędnikowi Wyborczemu.

 

 

§ 4

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

BURMISTRZ MIASTA

(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2005-11-30 14:07:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2005-11-30 14:08:10)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380