☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 74/05

ZARZĄDZENIE nr 74/2005

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 19 października 2005r.

 

 

w sprawie: zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

         Na podstawie ar. 16 ust. 5 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000r. Nr 47, poz. 544) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 28 sierpnia 2000r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 72, poz. 847 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

 

 

Zmniejsza się składy dwóch Obwodowych komisji wyborczych nr 4 i nr 8   z powodu nie zgłoszenia się osób do pracy w komisji i niewykonywania obowiązków członka komisji w dniu 09 października 2005r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

 

§ 2

 

 

1.       Do składu Obwodowej komisji wyborczej nr 4 powołuje się dwóch innych członków komisji wskazanych przez osoby upoważnione przez Pełnomocników komitetów wyborczych, zgodnie z załącznikiem  do zarządzenia.

2.       Do składu Obwodowej komisji wyborczej nr 8 powołuje się innego członka komisji, wskazanego przez osobę upoważnioną przez Pełnomocnika komitetu wyborczego, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

 

 

§ 3

 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Urzędnikowi Wyborczemu.

 

 

§ 4

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ MIASTA

(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2005-11-30 14:50:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2005-11-30 14:51:39)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380