☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 81/05 w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2005

Zarządzenie Nr 81/05

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 31 października 2005 r.

 w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2005. 
              Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 116 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15,  poz. 148 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały Nr XXVIII/277/2004 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta na rok 2005,  wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2005 :
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 389 992 69 882 0 320 110 Rozdysponowanie rezerw: 
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 387 992 69 882 0 318 110  - ogólnej do dz. 926-92601 § 4300
    4810 Rezerwy 387 992 69 882   318 110  - celowej  do dz. 801 rozdz.  80101 § 4270  SP-3 (8.000 zł.) i SP-7  (45.882 zł.)
      ~ REZERWA OGÓLNA 104 980 16 000   88 980
      ~ REZERWA CELOWA 283 012 53 882   229 130
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 21 063 487 26 910 80 792 21 117 369 W tym :
  80101   Szkoły podstawowe 7 944 661 0 53 882 7 998 543 Remonty boisk szkolnych SP-3 (8.000 zł.) i SP-7 (45.882 zł.)
    4270 Zakup usług remontowych 170 085   53 882 223 967
  80104   Przedszkola 4 348 876 26 910 26 910 4 348 876 Przeniesienia środków między paragrafami w placówkach przedszkolnych : PP-3, PP-4, PP-5
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 015 2 000   1 015
    4140 Wpłaty na PFRON 11 550 3 000   8 550
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 137 729   7 910 145 639
    4260 Zakup energii 251 700 10 000   241 700
    4270 Zakup usług remontowych 117 200   19 000 136 200
    4280 Zakup usług zdrowotnych 8 330 1 600   6 730
    4300 Zakup usług pozostałych 56 500 4 500   52 000
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000 750   2 250
    4430 Róźne opłaty i składki 11 545 5 060   6 485
926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 419 927 0 16 000 1 435 927  
  92601   Obiekty sportowe 1 347 027 0 16 000 1 363 027 Uzupełnienie środków na usługi
    4300 Zakup usług pozostałych 161 699   16 000 177 699
Ogółem wydatki : 53 753 924 96 792 96 792 53 753 924  
   
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 oraz podlega ogłoszeniu.
   

Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2005-12-01 12:46:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2005-12-01 12:49:11)

 
 
liczba odwiedzin: 14461672

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X