☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 28.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarzadzenie Burmistrza Miasta Nr 83/05 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym wydatków budżetu miasta na rok 2005

ZARZĄDZENIE nr 83/2005

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 31 października 2005r.

 

 

w sprawie:  powołania   komisji   likwidacyjnej   składników   majątkowych, znajdujących się w magazynie byłego Komunalnego Zakładu Budżetowego przy ul. Partyzantów 7 w Nowym Dworze Mazowieckim

 

 

         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

 

Powołuję Komisję likwidacyjną w celu przeprowadzenia likwidacji, w składzie:

1.      Przewodniczący Komisji                  inspektor Artur Żuk

2.      Z-ca Przewodniczącego Komisji  – inspektor Marek Słomczyński

3.      Sekretarz Komisji                            – inspektor Anna Nowacka

4.      Członek                                             – inspektor Anna Kowalska

 

 

§ 2

 

 

Zobowiązuję Komisję likwidacyjną:

a)     do dokonania oceny przydatności składników majątkowych znajdujących się w magazynie zlikwidowanego Komunalnego Zakładu Budżetowego,

b)    do sporządzenia protokołu z dokonanej oceny i przedstawienia go do zatwierdzenia w terminie do 18 listopada 2005r.

 

 

§ 3

 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Z-cy Burmistrza Miasta p. Januszowi Mikuszewskiemu.

 

§ 4

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2005-12-01 15:12:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2005-12-01 15:15:41)

 
 
liczba odwiedzin: 14461881

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X