☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 28.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 84/05 zmieniające: zarządzenie nr 69/2004 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 27 października 2004r

ZARZĄDZENIE nr 84/2005

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 31 października 2005r.

 

 

zmieniające: Zarządzenie nr 69/2004 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 27 października 2004r.

 

 

            Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 176, poz. 694 ze zm.) Zarządzenia nr 0152/5/2002 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 marca 2002r. dotyczącego wprowadzenia do stosowania instrukcji zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont, inwentaryzacji aktywów i pasywów, ochrony danych księgowych oraz kontroli finansowej (ze zm.), zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

W Zarządzeniu nr 69/2004 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 27 października 2004r. w sprawie: powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w formie spisu z natury składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wprowadza się następującą zmianę:

 

Zmienia się treść § 1, który otrzymuje brzmienie:

Na wniosek Przewodniczącego Komisji inwentaryzacyjnej, w celu przeprowadzenia corocznego spisu z natury, powołuję zespoły spisowe w składzie:

1. Zespół ds. inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia:

-         Przewodnicząca – Maria Stawicka

-         członek – Robert Smal

-         członek – Artur Żuk

-         członek – Krystyna Marciniak

-         członek – Zdzisław Bartkowski”.

2. Zespół ds. inwentaryzacji magazynów:

-         członek – Ewa Pałac

-         członek – Hanna Szczodrowska

3. Zespół ds. inwentaryzacji, w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego, środków

    pieniężnych w kasie i druków ścisłego zarachowania:

-         członek – Anna Olbryś

-         członek – Alicja Piekarska”.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta p. Marii Sochockiej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ MIASTA

(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2005-12-01 15:20:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2005-12-01 15:20:57)

 
 
liczba odwiedzin: 14461809

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X