☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 88/05

Z A R Z Ą D Z E N I E      Nr 88/2005

 

                       BURMISTRZA  MIASTA  NOWY DWÓR MAZ.

            

z  dnia  10 listopada 2005 r.

 

w  sprawie:  powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze – ds. promocji i informacji
oraz ds. projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 2 Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 62/2005 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 20 września 2005 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim i na stanowiska kierowników/dyrektorów w jednostkach organizacyjnych gminy Nowy Dwór Mazowiecki zarządzam  co  następuje:

 

§ 1

 

Ustalam komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na:

-         stanowisko ds. promocji i informacji,

-         stanowisko ds. projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,

 w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim w składzie:

1.     Jacek         Kowalski    – przewodniczący komisji

2.     Marzena     Wojda         – członek

3.     Alfreda       Ignaczak    – członek

4.     Anna          Olbryś        – sekretarz komisji.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia zakończenia procedury naboru.

Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2005-12-01 15:38:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2005-12-01 15:39:22)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380