☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 28.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarzadzenie Burmistrza Miasta Nr 96/05 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 96/2005

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia  24 listopada 2005r.

 

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się  o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela / j.t. Dz. U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112  z późn.  zm./ zarządzam :

§ 1

1.     powołuję komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans 

     na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

    1/ Jerzy Bziuk – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

    2/ przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

    3/ dyrektor  szkoły, przedszkola, z której nauczyciel ubiega się

       o awans,

    4/ dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego          

       do spraw oświaty i wychowania:    

 

2.     Na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel wskazanego

we wniosku związku  zawodowego.

3.     Składy osobowe Komisji Egzaminacyjnych dla poszczególnych nauczycieli określa załącznik  nr  1 do  Zarządzenia .

§ 2

Tryb działania Komisji Egzaminacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. Nr 260, poz. 2593 )

§ 3

Za udział eksperta w pracach Komisji  każdego nauczyciela  ustala się wynagrodzenie w wysokości 120 zł / słownie : sto dwadzieścia zł. / brutto.

§ 4

Pozostałym członkom  za udział w pracach Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2005-12-05 16:27:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2005-12-05 16:28:51)

 
 
liczba odwiedzin: 14461911

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X