☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 97/05

Zarządzenie Nr 97/2005

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 28 listopada 2005 roku

 

 

 

w sprawie: ustalenia składu komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę.

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art.. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177, z późn. zm.) – zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się komisję do przeprowadzenia zamówienia w trybie zapytania o cenę zadania pn.: „Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Sukiennej 78 i budynku użytkowego przy ul. Sukiennej 74 oraz uporządkowanie terenu po rozbiórce budynku przy ul. Sukiennej 36A w Nowym Dworze Maz.” w składzie:

  1. Przewodniczący: Alicja Piekarska
  2. Członek: Dariusz Tabęcki
  3. Sekretarz: Elżbieta Sobczak.

 

§ 2.

Komisja rozpocznie prace i będzie działać zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem.

 

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                          Burmistrz Miasta
                                                                                                       (-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2005-12-05 16:30:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2005-12-05 16:31:23)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380