☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 28.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 42/2006 zmieniające Zarządzenie Nr 9/2003 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 stycznia 2003r

Z A R Z Ą D Z E N I E  nr 42/2006

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 28 kwietnia 2006r.

 

 

zmieniające: Zarządzenie Nr 9/2003 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 stycznia 2003r.

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

 

 

W Zarządzeniu Nr 9/2003 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, wprowadza się następujące zmiany:

 

 

 

 

I.                   W rozdziale IPostanowienia wstępne:

 

1.     W § 2 w ust. 5.1 – dodaje się literę ł) w brzmieniu: „Wydziału Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych.”

 

 

II.                W rozdziale IIIStruktura organizacyjna Urzędu:

1.     W § 4, ust 1, pkt III – Skreśla się ppkt 3 o treści: ”Biuro ds. prowadzenia projektu finansowanego z Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL pn. ‘Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek’”.

 

2.     W § 4, ust 1 – dodaje się pkt XVIII w brzmieniu: „Wydział Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych  PIL”.

 

3.     W § 5, ust 1 – dodaje się odpowiednio pkt 15 i 16 o treści:

 

1)     Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

2)     Kierownik Wydziału Wspierania Przedsiębiorczości   i Inicjatyw Lokalnych.”.

 

III.             W rozdziale IVZakresy działania wydziałów:

1.     W § 9, ust 2. o treści: „Do podstawowego zakresu działania Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta należy:” – skreśla się pkt 30, przy czym pkt 31 otrzymuje nr 30.

 

2.     W § 9, ust 13 o treści: „Do podstawowego zakresu działania Stanowiska ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej należy:” – dodaje się pkt 41 o treści: „Wydawanie decyzji orzekającej o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki przez poborowego i żołnierza nad członkiem rodziny”.

 

3.     W § 9 dodaje się ust 18 o treści: „Do podstawowego zakresu działania Wydziału Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych należy:

1)           Prowadzenie projektu pn. Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek finansowanego z Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

2)           Nadzór nad stworzeniem Agencji Regionalnego Rozwoju i Lokalnej Organizacji Turystycznej.

3)           Działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych na obszarze działania projektu.

4)           Wspieranie rozwoju trzeciego sektora i lokalnej przedsiębiorczości na obszarze działania projektu.

5)           Monitorowanie przepływów finansowanych w ramach realizowanych projektów.

6)           Promocja i public relation działań związanych z realizacją projektu pn. Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek.

7)           Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w sprawach projektów finansowanych ze środków unijnych.

8)           Planowanie, gospodarowanie i rozliczanie się z wydatkowanych środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy w zakresie wykonywanych zadań. ”.

 

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 04 maja 2006r.

Burmistrz Miasta

(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2006-08-29 13:52:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2006-08-29 13:56:06)

 
 
liczba odwiedzin: 14461941

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X