☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 28.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 26/06 w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2006

Zarządzenie

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 28 marca 2006 r.

 w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2006. 
              Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 173 ust. 5, art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (  Dz. U. Nr 249,  poz. 2104 ) oraz § 16 uchwały Nr XLIII /414 /2005 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta na rok 2006,  wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2006:
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 60 000 0 12 556 72 556 Zgodnie z decyzją Nr 12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.03.2006  (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I /301/3011/854/8/06 z dnia 15.03.2006) -dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 60 000 0 12 556 72 556
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0   12 556 12 556
Ogółem dochody : 57 307 338   12 556 57 319 894  
§ 2
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA 1 680 692 0 8 650 1 689 342 Uzupełnienie - usługi związane z bezpieczeństwem publicznym
  75495   Pozostała działalność 811 092 0 8 650 819 742
    4300 Zakup usług pozostałych 10 000   8 650 18 650
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 1 276 459 129 702 0 1 146 757 Rozdysponowanie rezerw:
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 1 273 959 129 702 0 1 144 257 1/ ogólnej  :                               -  do dz. 754 - 75495 § 4300,         -  do dz. 801 - 80195 § 4300,
    4810 Rezerwy 1 273 959 129 702   1 144 257  - do dz. 851- 85149 § 4210
      ~ REZERWA OGÓLNA 573 959 112 702   461 257  - do dz. 926 - 92601 § 4210,
      ~ REZERWA CELOWA 700 000 17 000   683 000 2/ celowej do dz. 801- 80110 § 4270
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 24 524 617 0 18 000 24 542 617 W tym:
  80110   Gimnazja 8 358 740 0 17 000 8 375 740 Remont posadzki i schodów w PG-1
    4270 Zakup usług remontowych 93 806   17 000 110 806
  80195   Pozostała działalność 113 716 0 1 000 114 716  
    4300 Zakup usług pozostałych 1 000   1 000 2 000 Uzupełnienie środków (ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora PG-2)
851     OCHRONA ZDROWIA 286 000 0 80 000 366 000  
  85149   Programy polityki zdrowotnej 36 000 0 80 000 116 000 Zakupy związane z ochroną zdrowia
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000   80 000 84 000
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 951 754 0 12 556 964 310 W tym:
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 100 000 0 12 556 112 556 Zgodnie z decyzją Nr 12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.03.2006  (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I /301/3011/854/8/06 z dnia 15.03.2006) -dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
    3260 Inne formy pomocy dla uczniów 0   12 556 12 556
926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3 664 705 431 23 483 3 687 757 W tym:
  92601   Obiekty sportowe 3 439 505 431 23 483 3 462 557 1/ Zakup strojów sportowych dla zawodników drużyn młodzieżowych (23.052zł) 
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 77 500   23 483 100 983
    4440 Odpis na ZFŚS 14 570 431   14 139 2/ Korekta odpisu na ZFŚS - przeniesienie do § 4210
Ogółem wydatki : 67 385 187 130 133 142 689 67 397 743  
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2006-08-29 14:41:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2006-08-29 14:43:10)

 
 
liczba odwiedzin: 14461916

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X