☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 28.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 18/06 w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZARZĄDZENIE nr 18 / 2006

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 01 marca 2006r.

 

 

w sprawie:  powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemó Alkoholowych

                      

 

         Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. z 2002r. Dz.U. Nr 147, poz. 1231 ze zm.), zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   w następującym składzie:

1.      Józef Pałubicki                        – Przewodniczący,

2.      Grażyna Cichocka-Domańska          – Sekretarz,

3.      Zofia Obrocka                         – członek,

4.      Jolanta Wiśniewska-Tarlaga   – członek,

5.      Małgorzata Konieczna            – członek,

6.      Elżbieta Kobuszewska             – członek,

 

zwaną dalej „Komisją”.

 

§ 2

 

1.     Wydatki związane z pracą Komisji ujmuje się w budżecie miasta.

2.     Zasady wynagradzania członków Komisji określa Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

§ 3

 

Szczegółowy tryb i zakres działania Komisji określa jej regulamin.

 

§ 4

 

Komisja corocznie przedstawia Burmistrzowi plan pracy oraz sprawozdanie ze swojej działalności.

  

 

§ 5

 

Obsługę techniczno-organizacyjną i lokalową zapewnia Urząd Miejski.

 

§ 6

 

Traci moc Zarządzenie nr 10/2003 Burmistrza Miasta Nowym Dwór Mazowiecki z dnia 29 stycznia 2003r.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

(-) Jacek Kowalski

 

 

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2006-08-29 15:31:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2006-08-29 15:33:06)

 
 
liczba odwiedzin: 14461861

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X