☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 43/06 w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2006

ZARZĄDZENIE nr 43/06

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 8 maja 2006 r.

 w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2006. 
              Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (  Dz. U. Nr 249,  poz. 2104 ) oraz § 16 uchwały Nr XLIII /414 /2005 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta na rok 2006,  wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2006:
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
852     POMOC SPOŁECZNA 7 031 700 0 71 000 7 102 700 Zgodnie z decyzją Nr 22 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.04.2006 (pismo Nr FIN. I. /301/3011/852 /37/06 z dnia 28.04.2006) 
  85295   Pozostała działalność 126 000 0 71 000 197 000
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 126 000   71 000 197 000
Ogółem dochody : 60 617 217 0 71 000 60 688 217  
§ 2
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 274 676 25 000 25 000 3 274 676 Przeniesienia środków związane z koniecznością wykonania remontu budynku komunalnego (siedziba WOPR)
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 926 635 0 25 000 2 951 635
    4270 Zakup usług remontowych 10 500   25 000 35 500
  70095   Pozostała działalność 323 041 25 000 0 298 041
    4300 Zakup usług pozostałych 222 541 25 000   197 541
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 846 597 2 000 2 000 6 846 597  
  75095   Pozostała działalność 160 000 2 000 2 000 160 000 Przeniesienia środków związane z organizacją Dni Nowego Dworu Maz.
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 600 2 000   18 600
    4300 Zakup usług pozostałych 112 200   2 000 114 200
754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 688 842 1 530 1 530 1 688 842 Przeniesienia środków związane z przeniesieniem skrzynki zasilającej i radiowej syreny alarmowej OC
  75414   Obrona cywilna 7 500 1 530 1 530 7 500
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 700 1 530   1 170
    4300 Zakup usług pozostałych 400   1 530 1 930
852     POMOC SPOŁECZNA 10 708 620 0 71 000 10 779 620 Zgodnie z decyzją Nr 22 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.04.2006 (pismo Nr FIN. I. /301/3011/852 /37/06 z  28.04.2006) 
  85295   Pozostała działalność 146 500 0 71 000 217 500
    3110 Świadczenia społeczne 146 500   71 000 217 500
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 207 586 2 100 2 100 4 207 586 Przeniesienia środków związane z opłatą za wbudowanie urządzeń kanalizacyjnych
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 054 033 0 2 100 2 056 133
    4430 Różne opłaty i składki 1 000   2 100 3 100
  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 477 000 2 100 0 1 474 900
    4270 Zakup usług remontowych 250 000 2 100   247 900
Ogółem wydatki : 71 318 066 30 630 101 630 71 389 066  
     
§ 3
     
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2006-08-30 13:55:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2006-08-30 13:57:13)

 
 
liczba odwiedzin: 14461772

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X