☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 28.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 54/06 w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2006

ZARZADZENIE 54/06

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 29 maja 2006 r.

 w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2006. 
              Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 173 ust. 5, art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (  Dz. U. Nr 249,  poz. 2104 ) oraz § 16 uchwały Nr XLIII /414 /2005 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta na rok 2006,  wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2006:
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 72 556 0 32 800 105 356 Zgodnie z decyzją Nr 26 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28.04.2006  (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I /301/3011/854/19/06 z dnia 5.05.2006)
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 72 556 0 32 800 105 356
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 12 556   32 800 45 356
Ogółem dochody : 61 590 231   32 800 61 623 031  
§ 2
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA 1 718 542 0 500 1 719 042 Uzupełnienie - konserwacja urządzeń systemu alarmowego obrony cywilnej
  75414   Obrona cywilna 9 000 0 500 9 500
    4270 Zakup usług remontowych  1 700   500 2 200
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 705 463 3 057 0 702 406 Rozdysponowanie rezerwy ogólnej  :    
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 702 963 3 057 0 699 906
    4810 Rezerwy 702 963 3 057   699 906  - do dz. 754- 75414 § 4270
      ~ REZERWA OGÓLNA 459 963 3 057   456 906  - do dz. 926- 92601 § 4610
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 987 129 0 32 800 1 019 929 W tym:
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 112 556 0 32 800 145 356 Zgodnie z decyzją Nr 26 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28.04.2006  (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I /301/3011/854/19/06 z dnia 5.05.2006) -dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
    3260 Inne formy pomocy dla uczniów 12 556   32 800 45 356
926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT 6 822 257 0 2 557 6 824 814 W tym:
  92601   Obiekty sportowe 6 597 057 0 2 557 6 599 614 Koszty postępowania sądowego (dot. sprawy z firmą SOFTKON)
    4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000   2 557 3 557
Ogółem wydatki : 75 202 456 3 057 35 857 75 235 256  
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006 oraz podlega ogłoszeniu.


Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2006-08-30 14:22:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2006-08-30 14:23:47)

 
 
liczba odwiedzin: 14461890

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X