☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 28.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 57/06 w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2006

ZARZĄDZENIE NR 57/06

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 12 czerwca 2006 r.

 w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2006. 
              Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 173 ust. 5, art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (  Dz. U. Nr 249,  poz. 2104 ) oraz § 16 uchwały Nr XLIII /414 /2005 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta na rok 2006,  wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2006:
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
852     POMOC SPOŁECZNA 7 126 700 0 33 000 7 159 700 Zgodnie z decyzją Nr 39 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.05.2006  (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I /301/3011/852/56/06 z dnia 01.06.2006)
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 601 000 0 33 000 634 000
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 496 000   11 000 507 000
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 105 000   22 000 127 000
Ogółem dochody : 61 623 031 0 33 000 61 656 031  
     
§ 2
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 274 676 0 110 3 274 786 Uzupełnienie - koszty zakwaterowania w hotelu rodzin, które straciły mieszkania w wyniku pożaru
  70095   Pozostała działalność 298 041 0 110 298 151
    4300 Zakup usług pozostałych 197 541   110 197 651
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 702 406 2 410 0 699 996 Rozdysponowanie rezerwy ogólnej :1/ do dz. 700 - 70095 § 4300 (110zł )           2/ do dz. 852 - 85214 § 3110 (2.300zł )
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 699 906 2 410 0 697 496
    4810 Rezerwy 699 906 2 410   697 496
      ~ REZERWA OGÓLNA 456 906 2 410   454 496
852     POMOC SPOŁECZNA 10 803 620 0 35 300 10 838 920 W tym:
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 188 580 0 35 300 1 223 880 1/ Zgodnie z decyzją Nr 39 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.05.2006  (pismo Maz.Urzędu Woj. Nr FIN I /301/3011/852 /56/ 06 z dnia 01.06.2006)
    3110 Świadczenia społeczne 1 156 180   35 300 1 191 480 2/ Środki z rezerwy ogólnej  - uzupełnienie na zasiłki celowe
Ogółem wydatki : 75 235 256 2 410 35 410 75 268 256  
     
§ 3
     
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2006r. - zgodnie z załącznikiem nr 1a.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2006r. - zgodnie z załącznikiem nr 1b.
     
§ 4
     
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006 oraz podlega ogłoszeniu.


Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2006-08-30 14:33:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2006-08-30 14:37:07)

 
 
liczba odwiedzin: 14461805

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X