☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 77/06 w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki za I półrocze 2006 r., informacji o przebiegu wykonania dochodów i wydatków...

ZARZĄDZENIE Nr  77 / 2006

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 31 sierpnia 2006 r.

 

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki   za I półrocze 2006 r., informacji o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za I półrocze 2006 r., informacji o przebiegu wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2006 r. podlegających zwrotowi do budżetu państwa oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2006 r.

 

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki za I półrocze 2006 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz   z częścią opisową stanowiącą jego integralną część, (część opisowa) (część tabelaryczna - wydatki), (część tabelaryczna dochody

2. Informację o przebiegu wykonania dochodów i wydatków  związanych z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za  I półrocze 2006 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 2(zal 2 część tab)

3. Informację o przebiegu wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2006 r. podlegających zwrotowi  do budżetu państwa w brzmieniu określonym w załączniku nr 3,

4. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2006 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 4,

 

przekazać : Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Ciechanowie.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2006-11-28 10:40:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2006-11-28 10:46:57)

 
 
liczba odwiedzin: 14461759

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X