Sklad

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Bisialski Krzysztof - Przewodniczący Rady Miejskiej

Jeziorski Bogdan - Wiceprzewodniczący    
Olikowski Sławomir - Wiceprzewodniczący
Świder Andrzej - Wiceprzewodniczący
 

Radni
 
Biliński Roman    
Bąkowski Zenon
Brzeziński Ryszard    
Brzozowski Stanisław    
Ciesielski Marek
Gajewski Waldemar
Laur Włodzimierz
Miszczak Piotr    
Nadrzycka Grażyna    
Oleksiak Włodzimierz    
Olszewski Marek    
Plackowski Jerzy    
Sempławski Tadeusz  
Siewruk Wawrzyniec  
Sokołowska Ewa    
Stempka Barbara    
Zawartko Mirosława

 

Komisja Rewizyjna
Grażyna Nadrzycka - Przewodnicząca
Włodzimierz Oleksiak  - Z-ca Przewodniczącej
Roman Biliński
Tadeusz Sempławski
Ryszard Brzeziński - Z-ca Przewodniczącej
Stanisław Brzozowski
  
 
Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Marek Ciesielski - Przewodniczacy
Ewa Sokołowska
Włodzimierz Laur
Ryszard Brzeziński
Piotr Miszczak 
Waldemar Gajewski

Mirosława Zawartko

 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
Włodzimierz Laur - Przewodniczący
Tadeusz Sempławski
Włodzimierz Oleksiak
Jerzy Plackowski
Barbara Stempka
Wawrzyniec Siewruk
Marek Ciesielski

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Roman Biliński - Przewodniczący
Piotr Miszczak - Z-ca Przewodniczącego
Jerzy Plackowski
Zenon Bąkowski
Marek Olszewski
Mirosława Zawartko
Waldemar Gajewski
  
 
Komisja Porządku Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych
Marek Olszewski - Przewodniczący
Barbara Stempka - Z-ca Przewodniczącego
Grażyna Nadrzycka
Ewa Sokołowska
Zenon Bąkowski
Stanisław Brzozowski
Wawrzyniec Siewruk

Komisja inwentaryzacyjna - doraźna

Tadeusz Sempławski - Przewodniczący

Barbara Stempka

Roman Biliński

Stanisław  Brzozowski

Ewa Sokołowska

Bąkowski Zenon

Komisja ds. rozpatrywania wniosków o nadanie tytułu Honorowy Obywatel Miasta - doraźna

Andrzej Świder - Przewodniczący Komisji

Zenon Bąkowski

Marek Ciesielski

Włodzimierz Oleksiak

Sławomir Olikowski

Jerzy Plackowski

Z glosem doradczym  ks. Czesław Żyła oraz ks. Edward Pacek

Wytworzył:
Udostępnił:
Żuk Artur
(2006-12-01 14:40:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2010-10-19 14:09:58)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki