uchwała RM 171/08

 

UCHWAŁA NR XVIII/ 171 /2008

RADY MIEJSKIEJ w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 29 stycznia 2008 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2008 – 2015 z rozszerzoną prognozą do roku 2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:


    §1.

Zatwierdza się Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2008-2015 z rozszerzoną prognozą do roku 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 


    §2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. 


    §3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-02-01 14:29:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-02-01 14:31:22)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki