uchwała 172/08

UCHWAŁA  Nr XVIII/172/08
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 29 stycznia 2008 r.

w sprawie: ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok dla Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Pana Jacka Kowalskiego.

 Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z 2001 r. ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.), ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 ze zm.)
– Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala co następuje:

§ 1

Przyznaje się Burmistrzowi Miasta Panu Jackowi Kowalskiemu dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok, w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego w ciągu roku kalendarzowego uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-02-04 11:44:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-02-04 11:46:05)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki