uchwała 183/08

Uchwała Nr XVIII/ 183 /08
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 29 stycznia 2008r.


w sprawie: rozpatrzenia skargi.

Na podstawie art. 18  ust. 1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ),  w związku z art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm. )  - Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje :


§ 1.

Uznać skargę p. Tadeusza Sawickiego z dnia 06 stycznia 2008r. na działalność Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, która wpłynęła do Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 09.01.2008r.  - za bezzasadną.


§ 2.

Integralną część uchwały stanowi jej uzasadnienie.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-02-04 12:04:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-02-04 12:53:25)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki