uchwała 184/08

Uchwała Nr XVIII/ 184 /08
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 29 stycznia 2008r.

w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Na podstawie art. 19, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm. ) – Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:


§ 1.

Stwierdza, że w głosowaniu tajnym Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim wybrany został p. Andrzej Świder.


§ 2.


Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi integralną część uchwały.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-02-04 12:07:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-02-04 12:10:18)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki