uchwała 182/08

Uchwała Nr  XVIII/ 182 /08
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 29 stycznia 2008r.


w sprawie : uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2008r.

Na podstawie art.18, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. Nr. 142 z 2001r., poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala co następuje:


§  1.

Uchwalić plan pracy Rady Miejskiej na 2008r. w brzmieniu załącznika do uchwały.

 

§  2.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-02-04 11:57:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-02-04 12:00:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki