Uchwała V/40/07

UCHWAŁA NR V / 40 / 2007

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 30 stycznia  2007r

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Miasto Nowy

                   Dwór Mazowiecki z Powiatem Nowy Dwór Mazowiecki,

                   w przedmiocie założenia i prowadzenia szkoły

                   ponadgimnazjalnej – Liceum Ogólnokształcącego.

 

      Na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5, ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty( j. t. Dz. U. z 2004r. Nr 256,  poz. 2572 z późn. zm. ) Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki porozumienia z Powiatem  Nowy Dwór Mazowiecki w przedmiocie przejęcia przez Miasto zadania należącego do właściwości Powiatu Nowy Dwór Mazowiecki , polegającego na założeniu i prowadzeniu szkoły ponadgimnazjalnej – Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlinie Twierdzy.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                 Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Żuk Artur
(2007-02-12 11:04:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2007-02-12 11:05:35)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki