Uchwała V/45/07

Uchwała nr V/45/07

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 30 stycznia 2007 r.

 

 

 

w sprawie: nabycia na własność gminy gruntu stanowiącego własność osób fizycznych.

 

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn.tekst Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591, z późn.zm.) – Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Nabyć grunt położony w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Okunin, oznaczony w ewidencji gruntów jako działki ewid. nr  22, 23, 25, 26, 27, 28, 29/1, 30, 31, 32/1, 33/1, 34/1, 35/1, 36/1, 37/1, 38, 39/1, 40/1, 41/1, 42/1, 43/1, 44, 45, 46/1, 47, 48, 51/2, 52, 53/1, 55/1, 56/2, 57/1, 58/2, 59/1, 60/2, 61/1, 65/1, 66, 67, 72, 73, 76, 77/4, 77/5, 78, 79, 80, 82, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 84, 85, 88, 89/2, 90, 91/2, 93/2, 94/2, 95/2, 97, 99, 100/2, 101, 102/2, 103/2 obrębu 14-05 o łącznej pow. 224.309 m2.

 

§ 2.

 

Źródłem dochodu, z którego nabyta zostanie przedmiotowa nieruchomość będą środki inwestycyjne – zadanie „wykup gruntów”.

 

§ 3.

 

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Żuk Artur
(2007-02-12 12:06:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2007-02-12 12:12:25)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki