VI sesja sprawozdanie

VI SESJA RADY MIEJSKIEJ – sprawozdanie.

           W dniu 27 lutego odbyła się VI Sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.
Radni zajęli się zmianami w budżecie Miasta na rok 2007. Po zmianach budżet, po stronie planu dochodów wynosi 79 191 475 zł, po stronie planu wydatków 98 936 542 zł.
           Przekazano również dotacje celowe dla gmin i organizacji będących partnerami projektu „Partnerstwa w Widłach Trzech Rzek”. Dotacje te zostały przekazane zgodnie z umową, na realizację zadań określonych w Umowie o Partnerstwie.
           Rajcy Miejscy uchwalili również Miejski Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy na rok 2007. W dokumencie tym określone zostały zasady, sposoby oddziaływań, różnorodność metod podejścia do problemów alkoholizmu, narkomanii i przemocy.
Niewątpliwym wyzwaniem tego dokumentu jest realizacja ustaw o narkomanii i przemocy w rodzinie – dokument ten traktuje w 2007 roku te problemy priorytetowo.
         Ponadto postanowiono o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność miasta, a także nabycia na własność gminy gruntów, które wykorzystane są pod tereny miejskiej oczyszczalni ścieków, a do tej pory nieuregulowana była ich kwestia własnościowa.

Wytworzył:
Udostępnił:
Żuk Artur
(2007-03-13 09:49:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2007-03-13 12:12:18)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki