☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 30.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 1/07

Z A R Z Ą D Z E N I E      Nr 1/2007

 

BURMISTRZA  MIASTA  NOWY DWÓR MAZ.

            

z  dnia  2 stycznia 2007 r.

 

w  sprawie:  ustalenia długości okresów rozliczeniowych czasu pracy
w  2007 roku w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

Na podstawie art. 129   ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  - Kodeks pracy  (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz § 1 Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (Zarządzenie Nr 11/2003 Burmistrza Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 11 lutego 2003 r. ze zm.)   zarządzam  co  następuje:

 

 

§ 1

 

1.     Wprowadzam dwumiesięczny okres rozliczeniowy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim w miesiącach;

wrzesień i październik  2007 r. (średnio 39,44 godz./tyg.).

 

2.     W pozostałych miesiącach (styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, listopad, grudzień) wprowadzam jednomiesięczny okres rozliczeniowy (średnio nie przekracza 40 godz./tyg.).

 

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza  Miasta.

 

§ 3

 

1. Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  Urzędu.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje w 2007 r.

 

 

Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2007-03-30 10:41:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2007-03-30 10:43:33)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239088