☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Piątek 02.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 20/07

Zarządzenie Nr 20/07

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia  28 lutego 2007 r.

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2007.

               Na podstawie art. 186  ust. 1 pkt. 1  ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

§  1

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu miasta na rok 2007 realizowanych przez jednostki budżetowe w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2007  uchwałą Nr VI / 47 /2007 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 lutego 2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§  2

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu miasta na rok 2007 realizowanych przez jednostki budżetowe w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2007  uchwałą Nr VI / 47 /2007 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 lutego 2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§  3

Dokonuje się przeniesień środków finansowych w ramach paragrafu między jednostkami budżetowymi realizującymi wydatki budżetowe sklasyfikowane w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi  § 4300 - Zakup usług pozostałych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2007-03-30 14:51:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2007-03-30 14:56:32)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239850