☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 30.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 26/07

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  26 /2007

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 19 marca 2007 r.

w sprawie : przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Nowodworskiego Ośrodka Kultury  w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2006.
                Na podstawie art. 197 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) oraz art. 2 ust.1 pkt 7  i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :
                                § 1
Przyjąć bilans i rachunek zysków i strat Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2006 w brzmieniu załączników  Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
                                § 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.  

Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2007-03-30 15:25:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2007-03-30 15:27:34)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239088