☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Piątek 02.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 39/07 w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego

 

             Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 39/2007

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 23 kwietnia 2007r.

 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

 

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)  zarządzam:

 

 

§ 1

 

Wprowadza się zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                           Burmistrz Miasta

                                                             Jacek Kowalski

Wytworzył:
Udostępnił:
Rutkowski Łukasz
(2007-07-25 09:37:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2007-12-10 16:31:20)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239502