☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 11.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XII Sesja Rady Miejskiej Zaproszenie - zaproszenie

XII Sesja Rady Miejskiej.

 

W dniu 28 sierpnia 2007r. o godz. 10:00  odbyła się XII Sesja Rady Miejskiej. Po otwarciu, sprawdzeniu prawomocności obrad, oraz  zatwierdzeniu porządku obrad, Radni przyjęli protokół z X Sesji Rady Miejskiej.

Podczas obrad Radni podjęli uchwałę w sprawie utworzenia Mazowieckiego Związku Międzygminnego „Czyste Mazowsze”. Radni w drodze uchwały przyjęli również statut w/w stowarzyszenia. 

Wprowadzono  zmiany w budżecie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2007. Uchwała ta dotyczyła zwiększenia dochodów budżetu miasta na 2007 r. o kwotę 25.250 zł Plan dochodów budżetu miasta na 2007 r. wynosi 80.609.265 zł. Plan wydatków budżetu miasta wynosi ogółem 99.886.418 zł.

Radni przyjęli również uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlinie Twierdzy. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/81/2007 z dnia 27 kwietnia  2007 zostało utworzone Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim  - Modlinie Twierdzy. Do rekrutacji uczniów do nowo powołanego Liceum Ogólnokształcącego został upoważniony dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 4. W wyniku przeprowadzonego naboru przyjętych zostało 45 uczniów co pozwala na utworzenie 2 oddziałów.

         Podczas obrad powołano komisję dyscyplinarną  I i II instancji. Do orzekania w sprawach kar dyscyplinarnych za naruszenie obowiązków pracowniczych przez mianowanych pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. W skład komisji  Dyscyplinarnej I instancji wybrani wybrane zostały następujące osoby: p. Rogiński Piotr, p. Mikuszewski Janusz, p. Bisialska Lidia, p. Bartkowski Zdzisław, p. Piekarska Alicja, p. Turczyńska Danuta. Do rozpatrzenia odwołań od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej I instancji orzekającej w sprawach dyscyplinarnych pracowników samorządowych powołano Komisje Dyscyplinarną II instancji w składzie. p. Roman Biliński, p. Marek Olszewski, p. Krystyna Zawartko, p. Ewa Sokołowska, p. Piotr Miszczak, Barbara Stępka, p. Marek Ciesielski. Członków Komisji Dyscyplinarnej wybrano na okres kadencji Rady.

         Podczas obrad Radni podli Uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Wprowadzono zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały nr XXIV/323/2000 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2000 r stanowiącego Tabelę stawek czynszu dzierżawnego za działki stanowiące własność gminy Nowy Dwór Mazowiecki, wydzierżawione na czas określony.

Radni podjęli decyzje w sprawie   ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Nowy Dwór Mazowiecki” oraz zasad jego nadawania oraz uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej do rozpatrywania wniosków o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”. Powołano również przewodniczącego doraźnej komisji Rady Miejskiej do rozpatrywania wniosków o nadanie tytułu  Honorowego Obywatela Miasta Nowy Dwór Mazowiecki” Przewodniczącym Komisji wybrano radnego p. Andrzeja Świdra.

         W następnym punkcie porządku obrad, po rozpatrzeniu  wniosku Klubu Radnych Dziesiątka, radni zdecydowali nie odwoływać p. Bogdana Jezierskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.

         Radni podjęli uchwałę w sprawie odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Po rozpatrzeniu wniosku grupy radnych, radni postanowili odwołać  p. Wawrzyńca Siewruka z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

 

 

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2007-08-20 12:32:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2007-09-05 10:48:32)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380