XIV sesja Rady Miejskiej - sprawozdanie

XIV sesji Rady Miejskiej

25 września br. odbyła się XIV sesja Rady Miejskiej, podczas której podjęto nową uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół  w Modlinie Twierdzy przy ul. Bema 312. W jego skład weszło Publiczne Gimnazjum Nr 4 im. płk. Edwarda Malewicza oraz Liceum Ogólnokształcące.

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2007r. Obecnie plan dochodów budżetu wynosi 81 036 863zł, a plan wydatków 99 664 016zł. Zmniejszono deficyt budżetu miasta do wysokości 18 627 153zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów (12 211 000zł), nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (5 166 153zł) oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (250 000zł).

Podjęto uchwały m.in. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność miasta położonych przy ul. Fortecznej (3493m2), ul. Akacjowej (1499m2, 1276m2, 982m2) oraz zamiany gruntów.

Rada Miejska zarządziła przeprowadzenie wyborów do organów samorządu mieszkańców w osiedlach na terenie miasta do 30 listopada 2007r.

Dokonano zmian w składzie komisji Rady Miejskiej. Powołano radnego Wawrzyńca Siewruka do składu komisji Porządku Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz do komisji Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska.

 

Wytworzył:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2007-09-18 13:38:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2007-10-02 15:48:32)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki