☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 30.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

zarzadzenie 95/07

ZARZĄDZENIE Nr  95 / 2007

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 30 sierpnia 2007 r.

 

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki za I półrocze 2007 r., informacji o przebiegu wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2007 r., informacji o przebiegu wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2007 r. podlegających zwrotowi do budżetu państwa oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2007 r.

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki za I półrocze 2007 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z częścią opisową stanowiącą jego integralną część,

2. Informację o przebiegu wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za  I półrocze 2007 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 2,

3. Informację o przebiegu wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2007 r. podlegających zwrotowi  do budżetu państwa w brzmieniu określonym w załączniku nr 3,

4. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2007 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 4,

 

przekazać: Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Jacek Kowalski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 95/2007

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 30 sierpnia 2007 r.           

 

 

INFORMACJA

O przebiegu  WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

 

 

Informacja zawiera :

 

I.  Część tabelaryczną :

 

- WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW  W I PÓŁROCZU 2007 R.

 

- TABELA NR 1

- WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW W  I PÓŁROCZU 2007 R.

 

- TABELA NR 2

 

 

II.  Część opisową :                                                                                                Numer strony

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1

II. REALIZACJA DOCHODÓW  BUDŻETU MIASTA                 

4

III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

6

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

6

2. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU  MIEJSKIEGO

7

3. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

17

-  Oświatowe jednostki budżetowe,

17

- OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ZAŁĄCZNIK  NR 1 DO CZĘŚCI OPISOWEJ INFORMACJI,

 

- Nowodworski Ośrodkek Sportu i Rekreacji- ZAŁĄCZNIK  NR 2 DO CZĘŚCI OPISOWEJ INFORMACJI

 

4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

20

IV. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

     - ZAŁĄCZNIK  NR 3 DO CZĘŚCI OPISOWEJ INFORMACJI

 

V. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

24

VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

26

 

 

Burmistrz Miasta

Jacek Kowalski

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2007-11-02 12:26:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2007-11-02 13:17:13)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239088