☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Sobota 26.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

zarzadzenie 104/07

Z A R Z Ą D Z E N I E     Nr 104/2007

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 13 września 2007r.

 

w sprawie powołania Społecznej Komisji d/s mieszkaniowych.

 

 

Działając na podstawie art.21 ust.3 pkt 5 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /tj.Dz.U. z 2005r. Nr 31,poz.266 z późn.zm./ oraz § 10 ust.1 uchwały Nr LIII/526/06 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 23 października 2006r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zarządzam:

 

§ 1

 

Powołać Społeczną Komisję d/s mieszkaniowych na okres 2 lat w składzie:

 

1.Pan Stanisław Kędziora

2.Pani Jadwiga Rytel

3.Pani Grażyna Szypulska

4.Pani Agata Burzyńska

5.Pan Andrzej Kołtum

6.Pani Danuta Powała

                                                       

                                                        

§ 2

 

Zadaniem Społecznej Komisji d/s mieszkaniowych jest dokonywanie oceny warunków mieszkaniowych i bytowych osób ubiegających się o najem mieszkania oraz opiniowanie i ustalenie kolejności najmu lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

§ 3

 

1.Komisja w składzie wymienionym dokonywać będzie oceny warunków w formie protokółów, które stanowić będą podstawę do sporządzenia listy najmu mieszkań.

2.Komisja działa na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta.

§ 4

 

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 43/2005 z dnia 38 czerwca 2005r. w sprawie powołania Społecznej Komisji d/s mieszkaniowych oraz Zarządzenie Nr 39/2006 z dnia 12 kwietnia 2006r. zmieniające Zarządzenie Nr 43/2005 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 28 czerwca 2005r.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jacek Kowalski

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2007-11-02 10:39:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2007-11-02 10:46:30)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4237900