XV sesja RM - sprawozdanie

XV sesja Rady Miejskiej

30 października br. odbyła się XV sesja Rady Miejskiej, podczas której wybrano ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie oraz do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Wprowadzone zostały zmiany w budżecie miasta na 2007r. Plan dochodów budżetu wynosi ogółem 81 217 097 zł, a plan wydatków 86 633 250 zł. Zmniejszony został deficyt budżetu miasta do wysokości 5 416 153 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (250 000 zł) oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (5 166 153 zł).
W związku z dynamicznie rozwijającym się budownictwem mieszkaniowym na terenie naszego miasta Rada Miejska nadała nazwy nowoprojektowanym ulicom: Dębowa, Zielona, Pogodna, Cicha, których przebieg wynika z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. 
Radni podjęli uchwały w sprawie nabycia na własność gminy gruntów stanowiących własność osób fizycznych położonych przy ul. Łęcznej (201m2) oraz przy ul. Sportowej (1752m2). Podjęli również uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiące własność miasta położonych przy ul. Nadwiślańskiej (355m2), ul. Wiejskiej (733m2) i ul. Lipowej (968m2).

 

Wytworzył:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2007-10-23 08:17:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2007-11-07 09:00:39)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki