☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 30.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

zarzadzenie 122/07

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  122 /2007

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 19 października 2007 r.

                                                                                                                                            

w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2007.                                                                                                                                       

                                                                                                                                            

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,  poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr IV /28 /2006 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2007,  wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2007:                                                                                                                                         

                                                                                                                                            

§ 1

                                                                                                                                            

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.                       

a/ zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2007 r. o kwotę 36.537 zł.                                                                                                                              

b/ zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2007 r. o kwotę  36.537 zł.                                                                                                                               

Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi  99.823.432 zł.                                                                                                                              

                                                                                                                                            

§ 2

                                                                                                                                            

Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.                                                                                       

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r., po dokonaniu zmian w planie wydatków budżetowych niniejszym zarządzeniem, stanowią załącznik nr 2.                                                                                                       

§ 3

                                                                                                                                            

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2007 oraz podlega ogłoszeniu.                     

 

Burmistrz Miasta

Jacek Kowalski

                                                                                                                                            

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2007-10-30 15:14:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2007-10-30 15:18:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239088