☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 16.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Kadr

Naczelnikiem Wydziału Kadr jest Pani Anna Olbryś

tel: 22 51 22 181

e-mail: anna.olbrys@nowydwormaz.pl

Wydział Kadr podlega bezpośrednio  Burmistrzowi Miasta.

1) zatrudnianie i zwalnianie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych Miasta;
3) prowadzenie spraw osobowych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim;
4) prowadzenie spraw osobowych pracowników Publicznych Przedszkoli Nr 1 i 3;
5) prowadzenie spraw pracowników dotyczących zgłoszeń:
a) do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
b) członków rodzin pracowników do ubezpieczeń zdrowotnych,
c) wyrejestrowywania z ubezpieczeń pracowników zwolnionych z pracy, oraz bieżąca aktualizacja bazy danych w tym zakresie;
6) przygotowywanie dokumentów związanych ze zmianą wynagrodzenia pracowników Urzędu, Publicznych Przedszkoli Nr 1 i 3, Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektorów szkół, dyrektorów jednostek i zakładów budżetowych podległych Miastu;
7) opracowywanie dokumentacji związanej z:
a) dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników,
b) przygotowywaniem nagród jubileuszowych i innych nagród.
8) wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu wg potrzeb pracowników;
9) prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z odbywaniem praktyk szkolnych i studenckich;
10) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie realizacji zawartych umów;
11) prowadzenie spraw z zakresu kształcenia, doskonalenia zawodowego i szkoleń pracowników Urzędu;
12) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu;
13) prowadzenie spraw związanych z okresową oceną kwalifikacyjną pracowników Urzędu, Publicznych Przedszkoli Nr 1 i 3 oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.
14) prowadzenie dokumentacji w zakresie ryczałtów samochodowych;
15) prowadzenie dokumentacji i przygotowywanie pism w sprawie przyznania premii dla dyrektora  Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim;
16) sprawdzanie pod względem merytorycznym sporządzonych przez Wydział Finansowy list płac i zasiłków;
17) przygotowywanie zakresów czynności Naczelnikom oraz pracownikom na samodzielnych stanowiskach podlegających bezpośrednio Kierownictwu;
18) opracowywanie i aktualizacja regulaminów związanych z funkcjonowaniem Urzędu, Publicznych Przedszkoli Nr 1 i 3, Ośrodka Pomocy Społecznej takich jak:
a) regulamin organizacyjny,
b) regulamin pracy,
c) regulamin wynagradzania,
d) regulamin okresowych ocen kwalifikacyjnych,
e) regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
f) regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, 
g) regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę, 
h) Kodeks Dobrej Administracji,
i) regulamin przyznawania nagród,
j) regulamin zarządzania ryzykiem,
k) regulamin szkoleń, oraz innych procedur wynikających z pracy Wydziału;
19) prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnianych w Urzędzie w ramach projektów finansowanych lub dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, w tym – z funduszy unijnych;
20) prowadzenie rejestru zarządzeń wydawanych przez Burmistrza;
21) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Burmistrza;
22) gromadzenie dla potrzeb Burmistrza planów pracy Wydziałów i samodzielnych stanowisk oraz  sprawozdań z wykonania tych planów;
23) opracowywanie procedur i dokumentów niezbędnych do właściwej realizacji kontroli zarządczej w Urzędzie,
 

Wytworzył:
Bańbura Sebastian
Udostępnił:
Artur Żuk
(2003-05-28 12:16:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2020-01-27 14:03:33)

 
 
liczba odwiedzin: 14337236

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X